Administratorių Kodeksas

I.                   Komandos, jų naudojimas ir paskirtis

1.       /a – žalias viešai matomas tekstas. Šią komandą galima naudoti tik norint paskelbti svarbią informaciją, kurią naudinga ir reikia žinoti visiems žaidėjams be išimties.

Naudojantis šia komanda gali būti skelbiama:

a.      Įvykis (eventas ar kitas viešas renginys);

b.      Žmogaus pagerbimas(pvz.: įtraukimas į garbės direktorių sąrašą, naujas žaidėjas administracijoje, direktorijoje, forumo personale);

c.      Pranešimas serveriui norint įvykdyti svarbų teisėtą veiksmą (pvz.: liepimas patraukti mašinas nuo gatvių, kitu atveju jos bus sunaikintos, pranešimas apie atnaujinimus ar serverio restartavimą);

d.      Kita informacija gavus leidimą iš serverio prezidento ar viceprezidento.

 

2.       /g – auksinis viešai matomas tekstas viduryje ekrano. Šią komandą galima naudoti tik norint paskelbti svarbią informaciją, kurią naudinga ir reikia žinoti visiems žaidėjams be išimties.

Naudojantis šia komanda gali būti skelbiama:

a.      Serverio restartavimas;

b.      Informacija kurią skubiai privaloma sužinoti visiems žaidėjams.

 

3.       // - geltonas tekstas, matomas tik administratoriams. Šią komandą galima naudoti bendraujant su kitais administratoriais.

Šiame tekste negali būti:

a.      LSG Konstituciją pažeidžiantis turinys;

b.      Nepagarbus piktybinis elgesys, nepagarba kolegoms.

 

4.       /visraktis –leidžia jums įsėsti į bet kokią transporto priemonę, nekreipiant dėmesio į tai ar ji yra užrakinta.

Komandą galima naudoti tam, kad:

a.      Patrauktumėte užsibuginusią tr. priemonę;

b.      Patrauktumėte tr. priemonę, kuri yra pastatyta netvarkingai;

c.      Patrauktumėte tr. priemonę, kuri piktybiškai trukdo žaidėjams, kuriems ji nepriklauso;

d.      Kita kebli situacija, kurioje sąmoningai negausite iš šios komandos naudos sau ar savo draugams;

Komandos negalima naudoti:

 

a.       Pajuokavimui su draugais;

b.      Siekiant pakenkti;

c.       Siekiant pasidaryti iš to naudos.

 

5.       /skristi – duoda „Jetpack“, šią komandą galima naudoti tuomet, kai realiu laiku neesate įsipainioję į jokią situaciją su kitais žaidėjais (susišaudymas, bėgimas nuo žaidėjo, kuris jus vejasi ne kaip administratorių(vejasi ne dėl pagalbos prašymo)). Šios komandos negalima naudoti Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais  nuo 18:30 iki 19:00. Išimtis: su CJ skin (nedalyvauja sandėliuose, nepriklauso gaujai).

 

6.       /gydyti – pagydo jus ir jūsų transportą, jei jame sėdite. Komanda yra ypač ribojama.

Komandą galima naudoti:

a.      Gydant save arba savo tr. priemonę kai realiu laiku neesate įsipainioję į jokią situaciją su kitais žaidėjais(susišaudymas, bėgimas nuo kito žaidėjo).

Komandos negalima naudoti:

 

a.      Gydant svetimą turtą;

b.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniaisnuo 18:30 iki 19:00.

 

7.       /takew – atima iš žaidėjo ginklus.

Komandą galima naudoti:

a.      Kai atliekate administratoriaus pareigą ir jums trukdo su šaunamuoju ginklu;

b.      Pasibaigus eventui;

c.      Pasibaigus treniruotei;

d.      Kai įspėjate žmogų žodiniu įspėjimu už pažeistą LSG Konstituciją.

Komandos negalima naudoti:

a.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00

 

8.       /freeze – sustingdo žaidėją.

Komandą galima naudoti:

a.      Aiškinantis situaciją (šiuo atveju komandą galima naudoti visiems įvykio dalyviams (jeigu esate arti galima tiesiog naudoti /ant))

b.      Siekiant atbuginti žaidėją (užšaldant ir iškart atšaldant).

Komandos negalima naudoti:

c.      Saviems tikslams;

d.      Siekiant pakenkti;

e.    Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00

 

9.       /unfreeze – atstingdo žaidėją.

Komandą galima naudoti:

a.      Po to, kai naudojote komandą /freeze.

Komandos negalima naudoti:

a.      Norint atstingdyti žaidėją, kuris buvo surakintas ar surištas (šiuo tikslu taip pat negalima naudoti /ant);

b.      Siekiant naudos sau ar savo draugams;

c.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00

 

10.       /pzu – su šia komanda galima prižiūrėti žaidėją.

Komandą galima naudoti:

a.      Įtariant žaidėją LSG Konstitucijos pažeidinėjimu;

b.      Įtariant žaidėją darbų taisyklių pažeidinėjimu (Galioja merams, viceprezidentui ir prezidentui);

c.      Įtariant žaidėją planuojant nusikalstamąją veiklą.

Komandos negalima naudoti:

a.      Siekiant naudos sau ar savo draugams;

b.      Šiaip žiūrėti ką veikia žaidėjas (pažeidžiate privatumą);

c.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais (išimtis taikoma nedirbantiems teisėsaugoje ir nepriklausantiems gaujai administratoriams , bei priklausantiems ,,Anti-cheat komandai").

 

11.       /kick – išmeta žaidėją iš serverio, apie tai paskelbia viešai ir skiria dviejų savaičių įspėjimą.

Komandą galima naudoti:

a.      Kai žaidėjas prasižengia pagal LSG baudžiamąjį kodeksą ir už šį prasižengimą yra baudžiama „kick‘u“;

b.      Prezidento/viceprezidento nurodymu;

c.      Žaidėjas pastrigęs/pasibuginęs (įspėjimas šiuo atveju nesuteikiamas).

 

12.       /ban – uždaro žaidėjui prieigą prie serverio, kol jis nesusimokės 10 kreditų baudos, apie tai paskelbia viešai.

Komandą galima naudoti:

a.      Kai žaidėjas prasižengia pagal LSG baudžiamąjį kodeksą ir už šį prasižengimą yra baudžiama „ban‘u“;

b.      Prezidento/viceprezidento nurodymu.

 

13.       /pban – uždaro prieigą žaidėjui, kuris yra atsijungęs, ji uždaroma iki tol, kol jis nesusimokės 10 kreditų baudos, apie tai praneša viešai.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjas prasižengia pagal LSG baudžiamąjį kodeksą ir už šį prasižengimą yra baudžiama „ban‘u“. Pastaba: žaidėjas privalo būti atsijungęs, kitu atveju komandos naudoti negalima;

b.       Prezidento/viceprezidento nurodymu.

 

14.   /jail – nubaudžia žaidėją kalėjimu jūsų nustatytam laiko tarpui.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjas prasižengia pagal LSG baudžiamąjį kodeksą ir už šį prasižengimą yra baudžiama „jail‘u“. Pastaba: laikas privalo atitikti nurodytąjį baudžiamąjame kodekse;

b.      Žaidėjui nepaklūstant jums, kai jis atsiteleportuoja pas jus(po /aevent, /get, /tele panaudojimo);

c.       Norint išsiteisinti save iš kalėjimo. Pastaba: Tik tuo atveju, jeigu į ten pakliuvote dirbdami admin darbą.

d.      Prezidento/Viceprezidento nurodymu;

 

15.   /relog – atjungia žaidėją nuo serverio.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjas yra surištas arba surakintas ir yra nuspaudęs ESC mygtuką t.y. yra AFK būsenoje;

 

 

16.   /oba, /komplektas, /komplektas1, /komplektas2, /komplektas3, /eventgun – suteikia administratoriaus ginklus, su nesibaigiančiomis kulkomis.

Administratoriaus ginklai, kuriuos galima naudoti prieš žaidėjus ar jų turtą neatliekant administratoriaus darbo(nevedant evento, ne padedant žaidėjams):

  a.       Desert eagle;

  b.      Baseball Bat;

  c.       Shovel;

  d.      9mm;

  e.      Silenced pistol(Pastaba: galima naudoti tik nesėdint tr.priemonėje.);

  f.        Shotgun;

  g.       Combat-Shotgun;

  h.      AK-47;

  i.         Country Rifle;

  j.        Sniper Rifle;

  k.       Camera;

  l.         Parachute;

m.        M4

Administratoriaus ginklų negalima pakartotinai pasiimti sandėlių grobimo metu (Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00) arba šaudant mieste su draugais, kai mirėte nuo priešo. Pakartotinai galite naudoti tik /eventgun ginklus. Jai mirėte mieste pakartotinai ginklus galima pasiimti praėjus ne mažiau 10min ir nesant įsivėlus į jokias situacijas.

 

 

17.   /boom – uždega mašiną, kurioje sėdite.

Komandą galima naudoti:

a.       Naikinant savo turtą;

b.      Naikinant piktybiškai pastatytą tr. priemonę;

Komandos negalima naudoti:

a.       Siekiant piktybiškai pakenkti;

 

18.   /lastkicks – parodo žaidėjo įspėjimus ir jų informaciją(privaloma įrašyti pilną Vardą_Pavardę). Galima naudoti savo nuožiūra.

 

19.   /afondas – pinigų fondas skirtas administratoriams.

Komandą galima naudoti:

a.       Norint atlyginti serverio ar cheater‘ių padarytą žalą žaidėjams;

b.      Eventams;

c.       Saviems tikslams iki 1000lt per dieną;

 

20.   /heal – pagydo žaidėją, /cheal - pagydo žaidėjo tr. priemonę, kurioje jis sėdi.

Komandą galima naudoti:

a.      Gydant save, savo tr. priemonę kai realiu laiku neesate įsipainioję į jokią situaciją su kitais žaidėjais(susišaudymas, bėgimas nuo kito žaidėjo);

b.      Gydant evente dalyvaujančius žaidėjus, jų tr. priemones;

c.      Gydant žaidėjus, kuriems pakenkėte dirbdami administratoriaus darbą(jei sužeidėte - /heal, jei apgadinote tr. priemonę - /cheal)

Komandos negalima naudoti:

a.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00

b.      Gydant žaidėjus ar jų tr. priemones jiems to paprašius;

 

21.   /leistkeist – leidžia žaidėjui pasikeisti jo Vardą_Pavardę(veikia tik žaidėjams iki 2000XP).

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjo Vardas ar(ir) Pavardė neatitinka LSG Konstitucijos reikalavimų;

 

22.   /tpmenu – parodo GUI lentelę, kurioje galite pasirinkti vietą, kurioje norite atsirasti.

Komandą galima naudoti:

a.       Prieš pradedant eventą, treniruotę, atranką;

b.      Laisvu laiku;

c.       Dirbant administratoriaus darbą;

Komandos negalima naudoti:

a.       Kai realiu laiku esate įsipainioję į kokią nors situaciją su kitais žaidėjais(susišaudymas, bėgimas nuo kito žaidėjo);

b.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00

 

23.   /gunids – Parodo GUI lentelę, kurioje surašyti ginklų ID. Naudojimas neribojamas.

24.   /tovehicle – Nuteleportuoja jus iki artimiausios tr. priemonės.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai užstringa tr. priemonė ir norite ją ištraukti;

b.      Kai norite įlipti į tr. priemonę, kai tai nėra mašina, lėktuvas, sraigtasparnis, motociklas ar dviratis;

Komandos negalima naudoti:

a.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00;

b.      Siekiant pakenkti kitam žaidėjui;

 

25.   /to – nukelia jus pas pasirinktą žaidėją. /cartp – nukelia jus su tr. priemone pas pasirinktą žaidėją.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai tai darote siekiant kažkam padėti;

b.      Kai laisvu metu teleportuojatės pas žmogų, kuris nėra kėblioje situacijoje(susišaudymas, bėgimas ir pnš.), tokioje situacijoje, kurioje esate ne tik naudingas, bet kažkam ir kenksmingas;

Komandos negalima naudoti:

a.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00;

b.      Siekiant pakenkti kitam žaidėjui;

c.       Siekiant pasigerinti savo padėtį serveryje(asmeninės naudos gavimas, pinigai, kitas turtas ir pnš);

 

26.   /get – nukelia pasirinktą žaidėją pas jus. /tele – nukelia pasirinktą žaidėją su tr. priemone pas jus.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai tai darote siekiant kažkam padėti;

b.      Kai komandos panaudojimas nepadės teleportuojamam žmogui nuo ko nors pabėgti, atsirasti arčiau jam reikiamo taško ar kitaip pasigerinti padėties;

Komandos negalima naudoti:

a.      Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00;

b.      Siekiant pakenkti kitam žaidėjui;

 

27.   /respawn – atsuka arčiausiai esančio automobilio laiką iki to momento, kai jis buvo paimtas(automobilį sunaikina, bet jis ir toliau lieka sveikas, tad jį galima pasiimti per naują);

Komandą galima naudoti:

a.       Kai automobilis yra pastatytas ne aikštelėje arba ne šalikelėje iš dešinės pusės važiavimo kryptimi;

b.      Kai jūsų to paprašė savininkas;

c.       Kai automobilis yra užbug‘intas ir jo neįmanoma stumti;

 

28.   /namesearch – parodo žaidėjo ip adresą, /ipsearch – parodo žaidėjo paskyras;

Komandos negalima naudoti:

a.       Kai informaciją kėtinama atskleisti vienam žaidėjui apie kitą;

 

29.   /aoras, /uoras – oro uosto vartų atidarymas/uždarymas. Naudoti galima tik tada, kai orouoste vyksta eventas;

30.   /avestuves, /uvestuves – vestuvių tilto atidarymas/uždarymas. Naudoti galima tik tada, kai ant vestuvių tilto vyksta renginys;

31.   /amonster – Atidaro monstrų vartus LV. Naudoti galima tik evento tikslams;

32.   /taisykla – Atidaro/uždaro taisyklą nascar trąsoje, naudojimas neribojamas;

33.   /savex – Išsaugo žaidėjo žaidimą.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjui pasibug‘ina žaidimas;

 

34.   /clearchat – išvalo chatą.

Komandą galima naudoti:

a.       Kai žaidėjas reklamuoja;

b.      Kai serveryje vyksta sumaištis;

c.       Kai serveryje vyksta nesankcionuotų veiksmų išpuoliai;

 

35.   /skin – pakeičia žaidėjui skin‘ą.

Komandą galima naudoti:

a.       Evento metu;

b.      Kai tai nesuteikia žaidėjui pranašumo;

Komandos negalima naudoti:

a.       Kai žaidėjas prašo pakeisti jam skin‘ą, nes jis tiesiog jo neturi;

b.      Kai žaidėjas gali tuo pasinaudoti ir apgauti kitus žaidėjus(pvz pavertimas policininku ar kitos gaujos nariu);

c.       Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00;

36.   /range – multifunkcinė komanda, jos panaudojimas priklauso nuo joje naudojamos komandos(pvz naudojate skin funkciją: privalote laikytis visų punktų, kurie parašyti prie /skin komandos. Ir t.t.). Kurios komandos atskirai nėra(pvz. ginklai) - ją galima naudoti tik esant eventui, treniruotei, renginiui, naudojant kaip prizą ar gražinant turtą po serverio ar jūsų pačių padarytos žalos(pabrauktais atvejais privalomi įrodymai);

 

 

 

37. /ecar/admincar - su šia komanda paimamas admin darbinis transportas.

Komandą galima naudoti:

                  a. Laisvu laiku(tai yra jūsų darbinis automobilis, tai viena iš jūsų privilegijų, kurią gaunate už atliekamą darbą);

                  b. Padedant žaidėjams;

                  c. Kai realiu laiku neesate įsipainioję į jokią situaciją su kitais žaidėjais(susišaudymas, bėgimas nuo kito žaidėjo;

            Komandos negalima naudoti:

                  a. Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00(jeigu paimta iki 18:30 - naudoti galima, bet tik transportavimo tikslais);

                   b. Važinėtis LS mieste su 406id(Dumper), 432id(Rhino), 532id(Combine Harvester) išimtis taikomos rengiant event arba rengini.

                   c. Siekiant grįžti į susišaudymą

 

38. /aevent - su šia komanda administratoriai atgetiną žmones į eventus.

Komanda galima naudoti.

                             a. Rengiant eventus, pasibaigus eventui getinant namo

                             b. rengiant atrankas (Teisėsaugos)

                             c. Rengiant konkursus/ renginius

Komandos negalima naudoti

                             a. Savo tikslams

                             b. /aevent tekste negali būti necenzūrinių žodžių

 

39. /Invisible - Su šia komanda Administratoriai gali pasislėpti , kad žaidėjai jų nematytų.

Komandą galima naudoti :

                             a. Stebint serverio pažeidėjus.

                             b. Vedant eventą/renginį

                             c. Būnant AFK.

                           

40. /Spawncar - Su šia komandą administratoriai gali atsispavinti transportą.

Komanda galima naudoti:

                            a. Eventų, renginių bei konkursų metu.

 

41. /Spawngun - Su šia komandą administratoriai gali atsispavinti ginklų.

Komanda galima naudoti:

                            a. Eventų, renginių ir konkursų metu.

 

42. /muzika /muzikaof - Su šia komandą administratoriai gali įjungti/išjungtį muziką.

Komanda galima naudoti:

                            a. Eventų, renginių ir konkursų metu.

                            b. Niekam nekenkiant

 

43. /mechanikas - Su šia komandą administratorius gali suteikti mechaniko paslaugas

Komanda galima naudoti:

                            a. Eventų, renginių ir konkursu metu

                            b. Kai nėra prisijungusių mechanikų.

                            c. Kai realiu laiku neesate įsivėlę į jokias situacijas. 

 

44. /išteisinti - Su šia komandą administratorius gali už pinigus išteisinti žaidėją iš kalėjimo.

Komanda galima naudoti:

                           a.Kai nėra prisijungusių advokatų.

 

45. /spaz - Su šia komandą administratorius gali suteikti žaidėjui sveikatos pažimėjimą.

Komanda galima naudoti:

                           a.Kai nėra prisijungusių medikų.

 

46. /stats - Su šia komandą administratorius gali patikrinti žaidėjų turtą.

Komanda galima naudoti:

                           a.Aukciono metu.

                           b.Renginių metu.

                           c.Kai nėra atskleidžiama informacija kitiems. (Išimtis taikoma jai tai buvo privaloma daryti įrodimams)

 

47./fixcar - Su šia komanda administratorius gali atitelinti žaidėjo transportą prie savęs.

Komanda galima naudoti:

                           a.Pasibuginus transporto priemonėj garaže arba kitoje vietoje kur administratorius negali patekti.

 

48./createactor - Su šia komanda administratorius gali pridėti botą.

Komanda galima naudoti:

                           a.Eventų,renginių arba konkursų metu.

                           b.Gavus Prezidento/Viceprezidento leidimą.

 

49./deleteactor - Su šia komandą administratorius gali nuimti botą.

 

50./kz_ideti - Su šia komandą administratorius gali pridėti kelio ženklą.

Komanda galima naudoti:

                           a.Eventų,renginių arba konkursų metu.

                           b.Gavus Prezidento/Viceprezidento leidimą.

 

51./kz_istrinti - Su šia komandą administratois gali nuimti kelio ženklą.

 

52. Admin TP - Su šia komanda administratorius gali nusitelinti į mape pasirinktą vietą.

Komanda galima naudoti:

                          a.Siekiant kažkam padėti.

                          b.Kai komandos panaudojimas nepakenks kitiems žaidėjams.

Komandos negalima naudoti:

                         a.Trečiadieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 18:30 iki 19:00.

                         b.Siekiaint įgauti pranašumą prieš kitus žaidėjus.

 

 

                                  

 

II.                 Administratoriaus teisės ir pareigos

 

 

1.       Administratorius privalo laikytis LSG Konstitucijos(toliau - LSGK) bei bausti visus žaidėjus nesilaikančius LSGK, bausti būtina pagal LSG Baudžiamąjį Kodeksą(toliau – LSGBK);
 
2.       Administratorius matantis konfliktą turi teisę bandyti jį užgesinti, nepavykus – privaloma visus konflikto dalyvius bausti vienodai(pvz.: /vip chate išsivysčius konfliktui ir nepavykus sustabdyti reikia panaudoti /kick);
 
3.       Jeigu administratorius pastebi, kad žaidėjas ne specialiai prasižengė LSG Konstitucijai, jis gali sušvelninti bausmę, bet jos neskirti visiškai – negalima;
 
4.       Už šmeižtą Kick'inti galima tik tada, kai žaidėjus apšmeižia viešai : tai /vip /s /vchat /dchat /d /r /a /g chatai).
 
5.       Negalima naudoti jokių nelegalių programų, kurios palengvina žaidimą. Nametag‘ui taikoma išimtis, jį galima naudoti tik: rengiant eventus, naudojant /pzu komandą, testinant cheat/bug, padedant žaidėjui ir esant su CJ skin;
 
6.       CJ skin galima naudoti tik eventams, renginiams,suteikiant pagalba žaidėjams, nekenkiant žaidėjams ir kai stebite situacijas. Jeigu jus šaudo, žudo ar kitaip skriaudžia, kai nešiojate šį skin‘ą – galit gydytis, bet nekenkite tai darantiems žaidėjams, o jei jus nužudė – panaudokite teleportavimosi komandas;
 
7.       Jeigu administratorius yra su bandomuoju laikotarpiu, jis nėra mažiau privilegijuotas už kitus administratorius, tad šis gali gauti aukštesnes pareigas. Viceprezidentui nusprendus, kad toks administratorius nepateisino lūkesčių, jis gali būti šalinamas nepaisant jo turimų pareigų;
 
8.       Draudžiama trinti pranešimus forume, kurie yra susiję su jumis ar jūsų kolegomis;
 
9.       Privaloma  bent kartą atsakyti į savo papeikimą, kai jums tokį parašo. Tai padaryti privaloma per 48h;
 
10.   Draudžiama blokuoti žaidėjus už administracijos papeikimų skiltyje parašytus komentarus;
 
11.   Į savo papeikimus administratorius turi atsakinėti pagarbiai, lyg bendrautų su savo bosu, jeigu jus peikiantis asmuo rodo jums ne pagarbą, galite tiesiog tai pasakyti ir toliau neatsakinėti į jo pranešimus;
 
12.   Po evento galima išteisinti žaidėjus, kuriuos nušauna pareigūnai;
 
13.   Jeigu žaidėjas gavo kick‘ą(kartą per 2 savaites(tai galite patikrinti su /lastkicks)) ir vėl pažeidinėja LSGK – galite jį užblokuoti;
 
14.   Prieš kick'inant arba blokuojant žaidėją būtina pasidaryti įrodimus;
 
15.   Prieš blokuojant arba kick'inant žaidėją privaloma nurodyti teisingą priežastį, ji turi būti neiškraipyta, (pvz.: rašykite „/ban Vardenis_Pavardenis Cheat“, o ne „/ban Vardenis_Pavardenis užteks cheatint " 
 
16.   Žaidėjams, kurie atsijungia siekdami išvengti kick‘o ar kitos bausmės, kuria baudžia administratorius galite panaudoti /pban funkciją ir juos užblokuoti už siekimą išvengti atsakomybės;
 
17.   Baninant naujokus iki 100xp įrodymai yra neprivalomi, bet rekomenduojame juos pasidaryti;
 
18.   Jeigu naujokas naudoja nelegalias programas – turite teisę pabandyti jį įkalbėti nustoti tai daryti;
 
19.   Administratorių įspėjimai/bandomieji laikotarpiai/baudos taškai ar kiti prevencinių baudimo priemonių dalykai gali pranykti, kai viceprezidentas manys, jog jūs pasitaisėte ir nuspręs jums jį nuimti;
 
20.   Jeigu turite daug pagalbos prašymų, jums prioritetas turi būti – naujokai;
 
21.   Draudžiama žaidėjams taikyti nuolaidas (pvz jai /vip chate ,,stumia" vienas an kito ir bausti tik vieną iš jų) ;
 
22.   Privalote gerbti savo kolegas;
 
23.   Nesivelkite į ginčus, geriau nusileiskite, tačiau tuo atveju, jeigu jus stipriai pažemino – turite teisę apginti savo garbę ir be komandų, bet tai darydami stenkitės vengti nepagarbių išsireiškimų;
 
24.   Administratorius gali pasiimti atostogų(iki 2 savaičių), jeigu yra rimta problema – susisiekite su viceprezidentu ir pateikę įrodymus galėsite prasitęsti atostogas;
 
25.   Jei pamatote žaidėją, kuris naudojasi ginklais, kurie jam nėra skirti – galite jį užblokuoti(pvz.: buvęs administratorius ar buvęs teisėsaugininkas naudoja tarnybinius ginklus prieš civilius), be to galite blokuoti ir tuos žaidėjus, kurie naudoja/perka/pardavinėja event‘e gautus ginklus (Išimtis žaidėjas šiuos ginklus gavo kaip prizą);
 
26.   Jeigu jus apšmeižė forume – galite bausti BANU ir forume, ir žaidime.
 
27.   Galite kick‘inti(su 1/2 įspėjimu) žaidėjus, kurie rašo į /admin žinutes, kurios nėra susijusios su pagalbos prašymu(„/admin help, padėkit“ nėra pagalbos prašymas, jį galite ignoruoti);
 
28.   Skirkite savo pareigas nuo laisvalaikio. Jeigu jūs rengiate event'ą / padedate žaidėjui ar užsiimate kitomis savo pareigomis - žaidėją turite bausti pagal oficialias taisykles - kick, jail. Nešaudykite ar kitaip jų neskriauskite;
 
29.   Jeigu matote, kad žaidėjas šaudosi su naujoku, paprašykite jo pateikti įrodymus, kad naujokas pradėjo pirmas, jeigu šis jų nepateikia – galite jį užblokuoti už naujokų žudymą; (Išimtis,1.Naujokas dalyvauja sandeliuose arba važinėja užmiestyje su kitos gaujos nariais/nariu ši išimtis taikoma tik trečiadieni, ketvirtadieni ,šeštadieni ir sekmadieni nuo 18:30 iki 19:00; 2. naujokas – ne naujokas, o apsimetėlis; 3.Naujokas jus mu6a arba taranuoja specialiai su transportu.). Pastaba: Jeigu senas žaidėjas(su daugiau kaip 3500xp) šaudo į kitus žaidėjus su nauja paskyra(mažai xp - iki 3500) - galite jį užblokuoti už naujoko statuso piktnaudžiavimą, kadangi kiti žaidėjai į jį šaudyti nepasidarę įrodymų negali, o tai jau apsunkina kai kurių žaidėjų žaidimą.
 
30.   Negalima naudoti darbams skirtų komandų tam, kad jomis aptarnautumėte žaidėjus, neatlikite paslaugų tarnybų vaidmens, negalite gydyti žaidėjų šiaip sau, teleportuoti juos ir t.t.(išimtis: kai online nėra advokatų, policininkų, mechanikų, gaisrininkų, medikų(tik duoti spaz)  - tada galit atlikti šių 5 tarnybų vaidmenis)  . Paprastu metu to daryti nebegalima, nes tai gadina serverio įvaizdį ir atima darbą iš jo darbų. Prašančius šių paslaugų kai yra prisijungusių darbuotojų žaidėjus galite bausti 1/2 kicku už netinkamą pagalbos prašima.
 
31.   Draudžiama atskleisti žaidėjų konfidencialią informaciją;
 
32.   Žaidime būna atveju, kai taisykles neaprašo, kaip elgtis tam tikroje situacijose ir baust žmogų. Tokioje situacijoje administratorius pats gali priimt sprendimą, žinoma proto ribose. Net jeigu jūs ir nebūsit visiškai teisus, tačiau viceprezidentui galėsit argumentuotai pasakyti, kodel ir už ką taip nubaudėt tą žmogų – jūsų tikrai nebaus. Pvz. Būna tokiu atveju kai vipai žaidžia su „start“ komanda. Neleiskit daryt balagano ir nubaskit;
 
33.   Kai žmogus paprašo pagalbos prašymo privaloma paspausti N raidę ir priimti pagalbos prašymą ;
 
34.  Administratorius gali direktoriauti teisėsaugos firmoje bet kada, bet kituose darbuose tik jei gavo direktoriaus pareigas prieš Administratorių arba yra kritinis atvėjis (pvz darbe yra didelis balaganas). Tokiu atveju administratoriai gali ten pildyti.
 
35.   Administratorius privalo nuolat tikrinti ar dėl jo BAN‘o nėra paskelbta „ban apeliacija“, jeigu ji paskelbta – privaloma atsakyti per 24h;
 
36.   Administratorius turintis papildomas pareigas privalo jas vykdyti pagal pareigas suteikusio asmens nurodymus(Prezidentas/Viceprezidentas);
 
37.   Administratorius gali būti pašalintas ne tik už šio kodekso pažeidimą, bet ir už: nekompetenciją, prarastą viceprezidento pasitikėjimą, prastą aktyvumą, nekokybiškai atliekamą darbą(pasikartojančios klaidos), dėl neigiamos nuomonės iš serverio pusės;
 
38.   Būdami administratoriais sutinkate su visais administracijos kodekso(toliau - AK) punktais;
 
39.   Už naudingus pasiūlymus AK – gausite 30 000e premiją, jeigu jūsų pasiūlytą dalyką posėdyje priims Prezidentas ir Viceprezidentas;
 
40.   Už pd piktnaudžiavimą galima bausti:
          a. Tarnybinių ginklų ar transporto naudojimas prieš civilius siekiant jiems pakenkti be pateisinamos priežasties ir neatliekant darbo pareigų.
          b. Tyčinis netinkamas įtarimas nusikaltimu.
          c. Melagingas arba taisyklių neatitinkantis žaidėjo išteisinimas.
          d. Buvimas LSD, Ratų, Sėklų ir Pinigų sandelio zonoje sandelių metu.
          
 
41.  Negalite bausti už grasinimus, jeigu jums parašo "gg", tai nereiškia, jog jums atliks nesankcionuotus ar nemalonius veiksmus, (Angl. good game, Liet. gerai sužaista);
 
42.  Negalima teleportuoti žaidėjams paslaugų(pvz. žmogus zyzia, kad atiteleportuotumėte picos išvežiotojo motorolerį). Išimtis monetos eventai, juos prižiūrint galima suteikti banko paslaugų transportą;
 
43.  Administratorius už evento pagalbą ar priežiūrą turi teisę reikalauti mokesčio, kurį nustato pats. Apie mokestį reikia sutarti prieš pradedant renginį.
 
44. Administratorius per savaitę žaidime turi praleisti bent jau 300min ir surinkti 25 NB.
 
45.  Baninant žaidėja už naujoko statuso piktnaudžiavimą įrodimai yra privalomi, neturint jų administratorius gaus įspėjimą.
 
46. Administratoriui gavus papeikimą draudžiama atsistatydinti iš Administracijos kolektyvo kol papeikimas nebus ištikrintas.
 
47. Administratoriai eidami afk privalo įsijungti /invisible (pasislėpti) arba palikti įjungtą telefoną (kad matytų, kad jus afk) ,antraip skundo atvėju dėl pagalbos prašymo nepaisymo administratorius bus baudžiamas procentais.
 
48. Žaidėjams kurių Vardas_Pavardė yra tinkamas griežtai draudžiama duoti leist keist nicką.
 
49. Draudžiama duoti keist žaidėjui Vardą_Pavardę antrą kartą, kai žaidėjas pasikeičia į netinkamą nicką, privalomą ji bausti kicku (1/3).
 
50. Administratoriams gavus pareigas draudžiama be Prezidento ar Viceprezidento leidimo keisti Vardą_Pavardę.
 
51. Kiekvienas administratorius privalo laikytis anti-cheat/budėjimo taisyklių.
 
52. Kiekvienas administratorius privalo pildyti cheaterių sąraša.
 
 

II.                   Patarimai

 

1.     Pradedant administratoriaus karjerą smarkiai rekomenduojama persiskaityti informaciją administratorių forume;

 

2.     Nebijokite paprašyti pagalbos ar patarimo, pasiguoskite jeigu jus kas nors skriaudžia, šantažuoja turėdami prieš jus įrodymų ar dar kaip nors psichologiškai menkina. Už atvirumą administratoriai visada yra gerbiami ir juos laikome labiau atsidavusiais. Jei pasisakysite patys - jūsų niekas tikrai nebaus, jums patars ką daryti, kaip išlikti ramiam. Žinoma, nebent tie įrodymai pasieks viešumą ir gražiuoju savo klaidų nebegalėsite ištaisysiti, tuomet teks atsakyti už savo veiksmus;

 

3.     Stenkitės atlaidžiai žiūrėti į naujokus, kadangi jie serveryje yra labai svarbūs ir ateityje bus jūsų kolegomis, pamoralizuokite, neskubėkite bausti, galbūt tai juos atves į doros kelią(K. Vaičiaus mintis);

 

4.     Nesukibėkite bausti žaidėjų, nebent situacija labai karšta ir esamu laiku jis tikrai labai kenkia, jeigu taip nėra, pasiaiškinkite situaciją, jeigu įmanoma - neišsiduokite, kad sužinojote apie prasižengimą, viską išsiaiškinkite, patikrinkite /lastkicks/namesearch/ipsearch ir tada bauskite žaidėją;

 

5.     Pastebėjus naujoką išnaudojant ne kritinį bugą, prieš baudžiant įspėkite žodžiu.