LSG Konstitucija

1. Serverio teisės

 1. Serveris saugo, bei registruoja kiekvieno žaidėjo asmeninę istoriją. Todėl, esant neaiškumams, situacija bus išaiškinta būtent šios funkcijos pagalba.
 2. Visas serverio turtas saugomas duomenų bazėje (paskyros ,XP taškai, pinigai ar kitas turtas) yra serverio nuosavybė. Draudžiama juos prikti bei pardavinėti už realius pinigus ar mainyti į kita realų arba virtualų turtą.
 3. Administracijai nutarus, tam tikromis aplinkybėmis, iš žaidėjo gali būti atimamas turtas, šiam nepranešus.

 

2. Serverio valdžia

 1. Serverio valdžia dalijama:
  • Aukščiausioji valdžia - Prezidentas, Viceprezidentas;
  • Forumo Administratorius, Meras
  • Administracija.
 2. Prezidento pareiga yra skirti merą, atlikti reformas serveryje, diegti atnaujinimus, bei leisti taisykles.
 3. Viceprezidentas skiria administratorius, padeda prezidentui priimti sprendimus, taip pat atlieka reformas, leidžia taisykles.
 4. Mero pareiga yra skirti direktorius, prižiurėti tvarka tarp jų.
 5. Administracija privalo užtikrinti saugumą serveryje nuo žaidėjų, nesilaikančių serverio sukurtos konstitucijos.
 6. Viceprezidentu arba Meru tampama tik priklausant Administracijai. Taip pat, asmuo privalo atitikti tam tikrus kriterijus. Šiais pareigas skiria prezidentas.
 7. Aukščiausioji valdžia sprendžia, kurio administratoriaus poelgis yra neteisėtas, ką reikėtų daryti, kad serveryje būtų patenkinti žaidėjų poreikiai.
 8. Meras neturi teisės priimti reformų direktorijoje nepasitarus su prezidentu.
 9. Prezidento nutarimu, viceprezidentas ar meras gali būti nušalinamas iš pareigų dėl netinkamo elgesio.

 

3. Žaidėjo teisės ir privilegijos

 1. Žaidėjai yra atsakingi už savo sąskaitą žaidime bei tinklapyje. Draudžiama naudoti tą patį slaptažodį mūsų serveryje ir kitose vietose, taip pat atskleisti slaptažodį kitiems asmenims, kadangi tai didina šansus jūsų sąskaitai būti pavogtai.
 2. Administracija jums negražins prarastos paskyros. Nesuteikite prašomos informacijos serverio administracijai.
 3. Kiekvienas žaidėjas turi teise reikšti savo nuomone (išskyrus /vchat, /a, /dcaht, /s m, /s r ir /g pokalbiu langus), tačiau ji turi būti neižeidžianti.  
 4. Visi žaidėjai yra lygus. Niekas nėra privilegijuotas būti baudžiamam pagal kitokią santvarką.
 5. Žaidėjai, įvertinti serverio valdžios, kenkiantys serveriui, darantys blogą įtaką aplinkiniams ar siekiantys sau naudos neteisėtais būdais, yra baudžiami besąlygiškai.
 6. Jokiam žaidėjui nėra suteikta privilegija užsiimti flood ar spam.
 7. Bet koks asmuo privalo laikytis serverio sukurtos ir išleistos viešosios tvarkos taisyklių.
 8. Asmenys, ketinantys pradėti savo veiklą serveryje, privalo susikurti sąskaitos vardą pagal numatyta formą. Netinkami Vardai_Pavardės yra:
  • Kuriuose naudojami nepadorūs, įžeidžiantys žodžiai, išsireiškimai;
  • Kalbos, kuri nėra rusiška, angliška arba lietuviška. 
  • Kurių pavardė neturi bent po 3 simbolius.
  • Kurie gali pakenkti serverio žaidėjams, dėl vardo ir pavardė panašumo, siekiant asmeninės naudos ar pakenkti kitam žaidėjui (-ams).
  • Vardai ir/ar Pavardės, kurios nėra sutinkamos realybėje (firmų pavadinimai, neegzistuojantys asmenys).
  Iki 3500 XP žaidėjai bus išmetami su perspėjimu. Viršijus limitą bus kalbama asmeniškai su žaidėju. Nepaklusus nurodymams per 30min bus uždaroma prieiga prie serverio.

 

4. Ban apeliacijos

 1. Administratorius, blokuojantis serverio žaidėją už padarytą pažeidimą, privalo turėti įrodymų, kurie įrodo nubausto žaidėjo kaltę. Esant pareikštai Ban apeliacijai tiek nubaustas žaidėjas, tiek administratorius turi pateikti savo turimus įrodymus.
 2. Apeliacijos verdiktą priima už tai atsakingas asmuo.
 3. Žaidėjai, kurie pateikė Ban apeliaciją, tačiau atsiblokavo patys, negauna atsiblokuoti reikalingo kreditų skaičiaus ar kitokio kompensavimo išskyrus kai apeliacija buvo išnagrinėta neteisingai.
 4. Jeigu pareigūnas nusprendžia, kad apeliacija yra melaginga, žaidėjas, kuris pareiškė ją, yra baudžiamas numatyta bausme forume arba uždaroma jo prieiga prie serverio nenustatytam laiko tarpui, jei pastebėta, kad nuolatos pateikiamos melagingos apeliacijos.
 5. Ban apeliacija privalomą pildyti per 2 valandas nuo gauto bano, antraip apeliacija bus atmesta.

 

5. Neteisėta veikla

1.Apkalbinėti, šmeižti, šantažuoti ir kitaip kenkti žaidėjams yra neleistina veikla be jų sutikimo.
2.Žaidėjai, kurie negerbia serverio valdžios, ją niekina, trukdo jai dirbti, yra drausminami numatyta bausme. Administratoriaus prašant materialaus turto ar paslaugų, kurias suteikia serverio darbai ar įstaigos, šis gali išmesti žaidėją iš žaidimo dėl trukdymo administracijai dirbti.
3.Teisesaugos darbuotojai už savo veiksmus taip pat privalo atsiskaityti ne tik direktoriui, bet ir administracijai. Priemus sprendima, kad pareigunas neatlieka tai, kas yra privaloma šios srities darbuotojui, yra išmetamas iš darbo. Piktnaudžiaujant pareigunui savo privilegijomis, šis užblokuojamas. Esant rimtam nusikaltimui uždaroma prieiga prie serverio nenustatytam laiko tarpui. Piktnaudžiavimas teisesaugos privilegijomis traktuojamas tokiais atvejais:
• Tarnybiniu ginklu ar transporto naudojimas ne pagal paskirti arba be direktoriaus leidimo;
• Melagingas, taisykliu neatitinkantis, žaidejo itarimas nusikaltimu.
• Melegingas, taisyklių neatitinkantis, žaidėjo išteisinimas
• Trečiadienį bei Šeštadienį nuo 18:30 iki 19:00 lindimas į LSD, Ratų bei sėklų sandėlio zoną, bei Ketvirtadieni ir Sekmadienį į pinigų sandelio zoną.
4.Mėginimas ar planavimas platinti, reklamuoti kitus serverius yra neteisėtas.
5.Manipuliacijai sąskaitomis yra neteisėta veikla:
• Žaidimo sąskaitos pardavimas ar pirkimas;
• Kalbos apie sąskaitų pirkimą ar pardavimą;
• Žaidimo sąskaitos slaptažodžio atskleidimas (išimtis - sąskaitos atidavimas kitam asmeniui, neprašant jokio atlygio).
6. Veiksmai, kurie yra kategoriškai draudžiami serveryje:
6.1. Apsimetinėjimas administracija.
6.2. Šaudymas nuo važiuojančio transporto stogo, bagažinės ar priekinio dangčio. Neskaitomi atvejai, kai šaudoma į asmenį, kuris stovi taip pat ant to transporto ar šaudoma į tą transportą ant kurio stovima arba žaidėjas šaudo nuo valties.
6.3. Piktybiškas žaidėjo laukumas po mašina. siekiant nuimti gyvybes/šarvus arba nužudyti.
6.4. Aferizmas.
6.5. Atsijungimas ar ESC spaudinėjimas, gaudomam policijos pareigūnų.
6.6. Kitų asmenų asmeninės informacijos platinimas.
6.7. Administratorių organizuojamų ar kitokio tipo renginių trukdymas.
6.8. Naujokų (laikoma iki 3500 XP) šaudymas ar kenkimas. Išimtys: sandeliai, gaujų kovos, eventai, arba naujokas pats pradėjo šaudyti.
6.9. Vardo ir/ar Pavardės keitimas iš tinkamo į netinkamą. Įvykus tokiam incidentui, duodama 30min laiko pasikeisti Vardą ir/ar Pavardę.
7. Serverio vietos - darbinio transporto taisyklos, lošimo biuro vidus, centrinis viešbutis,viešbučių vidus, bankų vidus, ligoninės, kazino bei vairavimo mokykla - laikomos saugios. Jose draudžiama šaudyti, muštis, trankyti kitus transportu, naudoti kitas, galinčias pakenkti priemones. Tačiau jas užgrobti galima, išskyrus saugias zonas, jeigu užgrobia daugiau kaip 6 asmenys.
8. Netinkamas komandų naudojimas: /admin; /vip; /dchat; /s m; /s r ; /vchat gali privesti prie draudimo tęsti žaidimą. Netinkamas naudojamas laikomas:
• Necenzūriniai žodžiai;
• Nepagarba;
• Apšnekos;
• Tolerancijos stygius;
• Skelbimai (galioja tik /admin; /vip pokalbiuose);
• Ne firmos informacijos skelbimas (galioja tik /dchat pokalbiuose);
• Skelbimai asmeniniams poreikiams patenkinti (galioja tik /s m, /s r).

• Ieškojimas narių į gaują (Galioja tik /admin; /vip pokalbiuose)

• Siūlymai mesti monetą (Galioja tik /admin; /vip pokalbiuose)

9.Serverio vietas(Išskyrus saugias) galima skelbti užgrobtomis tik jeigu užgrobime dalyvauja bent 4 žmonės ir užgrobtoje teritorijoje nėra teisėsaugos narių. Jai užgrobiamas pastatas tuomet teritorija skaitoma tiek pastato išorė, tiek vidus.

 

6. Nekilnojamo turto turėjimo formalumai

 1. Verslininkui savo verslo pavadinime draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, kitų žaidėjų Vardus ir/ar Pavardes.
 2. Kiekvieną mėnesį verslininkas ar būsto savininkas privalo susimokėti mokesčius už nekilnojamąjį turtą. Nesusimokėjus bus konfiskuotas turtas už finansinius nusikaltimus t.y. mokesčių vengimą.
 3. Į bustą laužtis teisėsaugos pareigūnai turi teisę tik turėdami tam pagrindą. Tad žaidėjai gali reikalauti atsakymo į klausimą - kokiu pagrindu vyksta įsilaužimas.
 4. Kategoriškai draudžiama duoti savo sąskaitą kitam asmeniui, siekiant, kad būtų sumokėti mokesčiai.
 5. Žaidėjai nebus įleidžiami į aukcioną, jeigu aukciono paskelbimo metu turėjo pasiekę parduodamo turto (Namų ar Verslų) limitą.

 

7. Renginių nuostatos

 1. Nesąmoningi, įžeidžiantys, nepadorūs, serverio nuostatas peržengiantys renginiai yra neleistini.
 2. Draudžiama administratorių prašyti evento, esant galimybei jie patys pasisiūlys.
 3. Naujo tipo renginius, kurie dar nėra vykę serveryje, privaloma pristatyti administracijai. Tik gavus leidimą iš jų, leidžiama tęsti.
 4. Dalyvauti renginiuose niekas neverčia. Todėl susikomplikavus situacijai, prašome nesiskųsti serverio administracijai.
 5. Renginio prizinis fondas turi siekti bent 500lt
 6. Draudžiama kurti renginius kurie atneša naudos rengėjui.
 7. Draudžiama nustatinėti per kiek laiko galima atsiimti prizą.

 

8. Gaujos išlaikymas

 1. Visos gaujos yra teisiškai vienodos. Nė viena gauja neturi išskirtinių teisių.
 2. Gauja yra neoficiali veikla, kuriai priklausant galima dirbti darbe. Priklausyti gaujai reikalingas patirties taškų skaičius nenustatytas.
 3. Nelegalių priemonių naudojimas sandėlių grobimo metu gali uždaryti prieigą prie serverio nenustatytam laiko tarpui.
 4. Gaujos narys, naudojęs nelegalias priemones ar serverio klaidas, privalo būti išmestas iš gaujos. Kitu atveju, jis kelia grėsmę gaujos konfiskavimui. 
 5. Kiekvienas žaidėjas gali būti 1 gaujos savininku, turint daugiau nei vieną gaują jos visos bus konfiskuotos.
 6. Apleidus gaują įspėjimai liks galioti, įspėjimai nusiims tik tada, kai gauja bus apleista serverio valdžios.

9. Pareigūnų pareigos ir teisės

1. Administratoriaus statusą turintys asmenys privalo laikytis numatytų nuostatų:
1.1. Kiekvieno administratoriaus pareiga yra padėti žaidėjams, kuriems reikalinga administracijos pagalba.
1.2. Administratorius turi teisę perspėti žaidėjus, jei šie prasižengė minimaliai.
1.3. Specialiai sukurtas fondas naudojimas padengti renginio išlaidoms ar kompensuoti serverio padarytą žalą žaidėjams.
1.3. Žaidėjus (virš 3500 XP), kurių Vardas ir/ar Pavardė neatitinką numatytų normų ir nesutinka keistis jo, leidžiama bausti pagal numatyta bausmę.
1.4. Administratorius neturi teisės suteikti galimybę žaidėjams laužyti numatytų serverio nuostatų.
1.5. Administratoriai kas tam tikrą laiką atsiskaitinėja aukščiausiajai valdžiai.
1.6. Jei administratorius priklauso teisėsaugos būriui, šis privalo pirmiausiai bausti remiantis viešosios tvarkos nuostatomis. Pareigūnas neturi teisės bausti už prasižengimą pakartotinai pagal baudžiamąjį kodeksą.
1.7. Bausmių priežastys yra įvardijamos ir skiriamos remiantis baudžiamuoju kodeksu.
1.8. Žaidėjus bausti už kelis prasižengimus vienu metu yra neteisėta. Tačiau leidžiama blokuoti, jei veikėjas buvo išmestas už prasižengimą anksčiau (turėjo 1/2)
2. Direktoriaus statusą turintys asmenys taip pat privalo laikytis numatytų nuostatų:
2.1. Direktorius privalo dirbti savo firmoje.
2.2. Privaloma išmokėti algas savo darbuotojams trečiadieniais ir šeštadieniais tarp 17:00 ir 18:00, bei pravesti atrankas, jeigu reikiama. 
2.2. Direktorius neprivalo mokėti algų kitokių metu ar išmesti iš darbo, jeigu prašoma. Žaidėjai patys turi atlikti tai, kas patenkintų jų norus.
2.3. Atleidžiant žaidėją iš firmos yra reikalaujama nurodyti priežastį, dėl ko šis buvo atleistas.
2.3. Veiksmai, kurių bausmės yra numatytos kategoriškos:
2.3.1. Leidimas laužyti darbo taisyklės savo firmos darbuotojams.
2.3.2. Priėmimas į firmą ne atrankų valandomis.
3. Pareigūnas išnaudojantis statusą asmeninėms tarpusavio problemos spręsti ar patenkinti savo norus yra baudžiamas besąlygiškai.
4. Joks pareigūnas neturi teisės reikalauti kitų žaidėjų asmeninių duomenų ar turto.
5. Kiekvienas pareigūnas privalo laikytis serverio sukurtos ir išleistos konstitucijos, lygiai taip pat kaip ir žaidėjai.
6. Vykstant bet kokiems renginiams, pareigūnai neturi teisės kištis ir kontroliuoti jų, negavus leidimo iš rengėjo.
7. Iš pareigų žaidėjai gali būti atleidžiami ne tik dėl prasižengimų, bet ir dėl kompetencijos stokos.
8. Administratoriai baudžiami pagal aukščiausios valdžios nutarimus; direktoriai pagal mero. Nėra jokių viešųjų įspėjimų. 
9. Nutarus, kad pareigūnas nėra aktyvus, šis likviduojamas iš pareigų.

 

10. VIP narystė

1. VIP statusą gali užsisakyti bet koks žaidėjas, neatsižvelgiant ar naujokas, ar ne. Tačiau privaloma žinoti taisyklės.
2. VIP statusas mėnesiui kainuoja 30 kreditų.
3. Privilegijos, kurios yra suteikiamos šio statuso atstovams:
• Šarvai;
• Ginklai (SG, Rifle, Colt, Kastetas, Beisbolo lazda);
• 'Žaliojo' VIP chato matymas;
• Galimybė naudotis viešuoju chatu;
• Galimybė išmesti žaidėjus, neturinčius VIP statuso, pagal numatytus pažeidimus.
4. Išmesti žaidėjus iš serverio galima tik remiantis baudžiamuoju kodeksu ir pasidarius pažeidimo įrodymus.
5. VIP nariai taip pat privalo laikytis serverio sukurtos ir išleistos konstitucijos.
6. Asmuo atstovaujantis šiai grupei, kategoriškai yra baudžiamas už:
6.1. Išmetimus iš serverio su nesąmoningomis, netaisyklingomis priežastimis.
6.2. Renginio rengimą, kai jau yra daromas kito asmens renginys.
6.3. Renginių rengimą, kuriais siekiama sau naudos.
7. Per /vchat galima skelbti - eventus, masinius renginius, pasisveikinimus(su visais serverio žaidėjais ir tik 1 kart per parą) ir gaujų užgrobimus.
8. VIP grupei priklausantys asmenys už prasižengimus yra blokuojami. Galimas atvejis, kad bus atimtas statusas ar uždaroma prieiga prie serverio nenustatytam laiko tarpui.

 

11. Konkursai

1. Konkursai yra rengiami tik mūsų serveryje.
2. Konkursų tipai gali būti įvairūs: rašytiniai, praktiniai, vykdomieji ir t.t.
3. Šia veikla užsiima šios srities pareigūnas.
4. Konkursai yra visada paskelbiami, bei aprašomi tinklalapio naujienose. 
5. Formalumai, kurie būtini norint dalyvauti ar dalyvaujant konkursuose:
5.1. Visas veiksmas atliekamas tik mūsų serveryje. 
5.2. Pateikta medžiaga negali būti nukopijuota.
5.3. Draudžiama platinti pornografinį ar panašų turinį.
5.4. Rašytinių konkursų pateiktame tekste negali būti necenzūrinių žodžių, apšnekų.
6. Konkursų rengimas be pareigūno sutikimo yra laikoma neteisėta veikla.

 

12. Kita

1. Iš savininko, kurio transporto numeriai yra įžeidžiantys, transportas gali būti konfiskuotas arba veikėjui yra uždaroma prieiga prie serverio.
2. Trukdymas kaliniams išeiti iš kamerų gali privesti prie išmetimo iš serverio.

 

Sąvokos

 

Flood - atsikartojanti ta pati ar panaši žinutę nuo trejų iki šešių kartų iš eilės. Nuo šešių žinučių tai jau laikoma spam.

Aferizmas (definic. apgavystė) - melagingi skelbimai; turto pasisavinimas ar pardavinėjimas melo keliu; skolinimasis, kai neturima ir neketinama grąžinti skolos ir panaši veikla.

AFK (angl. away from keyboard) - būsena, kurioje žaidėjai nieko negali padaryti arba kitaip tariant - nežaidimo būsena. Skiriamasis ženklas virš galvos - "AFK".

Renginys - atranka į darbą, paaukštinimai, žaidėjų rengiamas renginys.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Pareigūnas - asmuo atliekantis pareigas arba privilegijuotas asmuo.

Gaujos užgrobimas - gaujos teritorija yra vadinama užgrobta, kai per paskutines 15 minučių buvo paskelbtas jos užgrobimas per /vchat.